tarifu nomenklatūra [Latviešu]:

1600000000 80 GAĻAS, ZIVJU UN VĒŽVEIDĪGO, MĪKSTMIEŠU VAI CITU ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKU IZSTRĀDĀJUMI.

IV SADAĻA PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAS RAŽOJUMI; DZĒRIENI, ALKOHOLISKI ŠĶIDRUMI UN ETIĶIS; TABAKA UN TABAKAS RŪPNIECISKI AIZSTĀJĒJI.

  • 1601000000 80 : Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes
  • 1602000000 80 : Citādi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm
  • 1603000000 80 : Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas
  • 1604000000 80 : Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji, kas gatavoti no zivju ikriem
  • 1605000000 80 : Gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem