tarifu nomenklatūra [Latviešu]:

2400000000 80 TABAKA UN TABAKAS RŪPNIECISKI AIZSTĀJĒJI.

IV SADAĻA PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAS RAŽOJUMI; DZĒRIENI, ALKOHOLISKI ŠĶIDRUMI UN ETIĶIS; TABAKA UN TABAKAS RŪPNIECISKI AIZSTĀJĒJI.

  • 2401000000 80 : Neapstrādāta tabaka; tabakas atkritumi
  • 2402000000 80 : Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem
  • 2403000000 80 : Citādi tabakas izstrādājumi un tabakas rūpnieciski aizstājēji; "homogenizēta" vai "atjaunota" tabaka; tabakas ekstrakti un esences