tarifu nomenklatūra [Latviešu]:

9100000000 80 PULKSTEŅI UN TO DETAĻAS.

XVIII SADAĻA OPTISKĀS IERĪCES UN APARATŪRA, FOTO UN KINO IERĪCES UN APARATŪRA, MĒRIERĪCES UN KONTROLIERĪCES UN APARATŪRA, PRECĪZIJAS INSTRUMENTI UN IEKĀRTAS, MEDICĪNAS UN ĶIRURĢISKI INSTRUMENTI UN APARATŪRA; PULKSTEŅI; MŪZIKAS INSTRUMENTI; TO DAĻAS UN PIEDERUMI.

 • 9101000000 80 : Rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un citi pulksteņi, ieskaitot hronometrus, ar korpusu no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu
 • 9102000000 80 : Rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un tamlīdzīgi līdznēsājami pulksteņi, ieskaitot hronometrus, izņemot pozīcijā|9101|minētos
 • 9103000000 80 : Stacionāri pulksteņi ar līdznēsājamo pulksteņu mehānismu, izņemot pozīcijas|9104|pulksteņus
 • 9104000000 80 : Paneļu pulksteņi un tamlīdzīgi pulksteņi transportlīdzekļiem, gaisa kuģiem, kosmosa kuģiem vai kuģiem
 • 9105000000 80 : Citādi pulksteņi
 • 9106000000 80 : Diennakts laika reģistrēšanas un laika intervālu mērīšanas, reģistrēšanas vai uzrādīšanas aparāti, ar pulksteņa mehānismu vai sinhrono dzinēju (piemēram, darba laika reģistratori, datuma un laika reģistrēšanas ierīces)
 • 9107000000 80 : Laika slēdži ar pulksteni, pulksteņa mehānismu vai sinhrono dzinēju
 • 9108000000 80 : Līdznēsājamo pulksteņu mehānismi, sakomplektēti un samontēti
 • 9109000000 80 : Pulksteņu mehānismi, kas nav līdznēsājami, sakomplektēti un samontēti
 • 9110000000 80 : Nesamontēti vai daļēji samontēti sakomplektēti pulksteņmehānismi; nenokomplektēti stacionāro vai līdznēsājamo pulksteņu mehānismi, samontēti; pulksteņu vai rokas pulksteņu mehānismu sagataves
 • 9111000000 80 : Līdznēsājamo pulksteņu korpusi un to daļas
 • 9112000000 80 : Korpusi stacionāriem pulksteņiem un tamlīdzīgi korpusi citiem šās nodaļas izstrādājumiem un to daļas
 • 9113000000 80 : Līdznēsājamo pulksteņu siksniņas, lentes, rokassprādzes un to daļas
 • 9114000000 80 : Citādas pulksteņu daļas