tarifu nomenklatūra [Latviešu]:

4700000000 80 PAPĪRA MASA NO KOKSNES VAI CITA CELULOZES ŠĶIEDRMATERIĀLA; PĀRSTRĀDĀTS (ATKRITUMU UN MAKULATŪRAS) PAPĪRS VAI KARTONS.

X SADAĻA PAPĪRA MASA NO KOKSNES VAI CITA CELULOZES ŠĶIEDRMATERIĀLA; PĀRSTRĀDĀTS (ATKRITUMU UN MAKULATŪRAS) PAPĪRS VAI KARTONS; PAPĪRS UN KARTONS UN TO IZSTRĀDĀJUMI.

  • 4701000000 80 : Mehāniskā papīra masa
  • 4702000000 80: Ķīmiskā koksnes celuloze, šķīstošās šķirnes
  • 4703000000 80 : Koksnes natronceluloze vai sulfātceluloze, izņemot šķīstošās šķirnes
  • 4704000000 80 : Koksnes sulfītceluloze, izņemot šķīstošās šķirnes
  • 4705000000 80 : Koksnes celuloze, kas iegūta, apvienojot mehāniskās un ķīmiskās pārstrādes procesus
  • 4706000000 80 : Papīra masa no šķiedrām, kas iegūtas no pārstrādāta (atkritumu un makulatūras) papīra, kartona vai cita celulozes šķiedrmateriāla
  • 4707000000 80 : Pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons