tarifu nomenklatūra [Latviešu]:

8900000000 80 KUĢI, LAIVAS UN CITI PELDLĪDZEKĻI.

XVII SADAĻA SATIKSMES LĪDZEKĻI UN TO APRĪKOJUMS.

  • 8901000000 80 : Pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi, prāmji, transportkuģi, liellaivas un tamlīdzīgi kuģi pasažieru vai preču pārvadāšanai
  • 8902000000 80 : Zvejas kuģi; zivju pārstrādes bāzes kuģi un citi kuģi zvejniecības produktu pārstrādei vai konservēšanai
  • 8903000000 80 : Jahtas un citas izpriecu vai sporta laivas; airu laivas un kanoe laivas
  • 8904000000 80 : Velkoņi un stūmējkuģi
  • 8905000000 80 : Signālkuģi, signālplatformas, bagarkuģi, peldošie celtņi un citi kuģi, kuru kuģotspēja ir pakārtota to galvenajai funkcijai; peldošas piestātnes; peldošas vai zemūdens urbumu vai ieguves platformas
  • 8906000000 80 : Citādi kuģi, ieskaitot karakuģus un glābšanas kuģus, izņemot airu laivas
  • 8907000000 80 : Citi peldlīdzekļi (piemēram, plosti, peldošās cisternas, koferdami, muliņi, bojas un bākas)
  • 8908000000 80: Izjaukšanai paredzēti kuģi un citi peldlīdzekļi