tarifu nomenklatūra [Latviešu]:

5200000000 80 KOKVILNA.

XI SADAĻA TEKSTILS UN TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI.

 • 5201000000 80 : Kokvilna, nekārsta un neķemmēta
 • 5202000000 80 : Kokvilnas atlikas (ieskaitot vērpšanas atlikas un plucinātas jēlšķiedras)
 • 5203000000 80 : Kokvilna, kārsta vai ķemmēta
 • 5204000000 80 : Kokvilnas šujamie diegi, sagatavoti vai nesagatavoti mazumtirdzniecībai
 • 5205000000 80 : Kokvilnas dzija (izņemot šujamos diegus), ar kokvilnas saturu 85|% no masas vai vairāk, nesagatavota mazumtirdzniecībai
 • 5206000000 80 : Kokvilnas dzija (izņemot šujamos diegus), ar kokvilnas saturu mazāk nekā 85|% no masas, nesagatavota mazumtirdzniecībai
 • 5207000000 80 : Kokvilnas dzija (izņemot šujamos diegus), sagatavota mazumtirdzniecībai
 • 5208000000 80 : Kokvilnas audumi, ar kokvilnas saturu 85|% no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200|g/m$2
 • 5209000000 80 : Kokvilnas audumi, ar kokvilnas saturu 85|% no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200|g/m$2
 • 5210000000 80 : Kokvilnas audumi, ar kokvilnas saturu mazāk nekā 85|% no masas, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskajām šķiedrām, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200|g/m$2
 • 5211000000 80 : Kokvilnas audumi, ar kokvilnas saturu mazāk nekā 85|% no masas, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskajām šķiedrām, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200|g/m$2
 • 5212000000 80 : Citādi kokvilnas audumi