tarifu nomenklatūra [Latviešu]:

0200000000 80 GAĻA UN ĒDAMI GAĻAS SUBPRODUKTI.

I SADAĻA DZĪVI DZĪVNIEKI; DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI.

  • 0201000000 80 : Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa
  • 0202000000 80 : Saldēta liellopu gaļa
  • 0203000000 80 : Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa
  • 0204000000 80 : Svaiga, atdzesēta vai saldēta kazu un aitu gaļa
  • 0205000000 80 : Svaiga, atdzesēta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļa
  • 0206000000 80 : Svaigi, atdzesēti vai saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti
  • 0207000000 80 : Pozīcijas|0105|mājputnu gaļa un subprodukti, svaigi, atdzesēti vai saldēti
  • 0208000000 80 : Citāda svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un gaļas subprodukti
  • 0209000000 80 : Nepārstrādāti vai nekausēti, svaigi, atdzesēti, saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti cūku tauki bez liesuma un mājputnu tauki
  • 0210000000 80 : Sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta gaļa un gaļas subprodukti; pārtikas miltu izstrādājumi un pārtikas izstrādājumi no gaļas vai gaļas subproduktiem