1,5 l pudelē. Alkohola saturs dzērienam 8 tilpumprocenti. Ogļskābās gāzes spiediens pudelē ir ne mazāks kā 1,5 bar.

Nomenklatūras kods:

IV SADAĻA PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAS RAŽOJUMI; DZĒRIENI, ALKOHOLISKI ŠĶIDRUMI UN ETIĶIS; TABAKA UN TABAKAS RŪPNIECISKI AIZSTĀJĒJI.

2200000000 80 DZĒRIENI, ALKOHOLISKI ŠĶIDRUMI UN ETIĶIS.

2206000000 80 Citi raudzēti dzērieni (piemēram, sidrs, bumbieru vīns, medalus); raudzēto dzērienu maisījumi un raudzēto dzērienu un bezalkoholisko dzērienu maisījumi, kas citur nav minēti un iekļauti.

2206003900 80 citādi.

 

Klasifikācijas pamatojums:
Komisijas Regulas (EK) 1719/2005 I pielikuma, Pirmās daļas I sadaļas (A) vispārīgie kombinētās nomenklatūras (KN) interpretācijas noteikumi Nr.1 un Nr.6, 22.nodaļas 2.piezīme, 10.papildu piezīme, kā arī preču pozīcijas 2206, preču apakšpozīcijas 2206 00 un preču koda 2206 00 39 apraksti, Harmonizētās sistēmas (HS) skaidrojumi 22.nodaļai un 2206.preču pozīcijai.
SIT uzskaites numurs:
LVGMP-05-205.
Izsniegšanas valsts:
Latvijas Republika.
Derīguma sākuma datums:
.
Derīguma beigu datums:
2012-02-09.
Valoda:
latviešu.
Place of issue:
Rīga.
Nosaukums un adrese:
Valsts ieņēmumu dienests Galvenā muitas pārvalde Kr.Valdemāra iela 1a, Rīga, LV-1841.

Valsts mēroga atslēgvārdi:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook